U gebruikt een verouderde browser. Wij raden u aan een upgrade van uw browser uit te voeren naar de meest recente versie.

Tjebbo Kessler

 

Coach en sparringpartner voor (jong) volwassenen, management en ondernemers

Vanuit expertise op het gebied van persoonlijke en bedrijfsfinanciën richt Tjebbo Kessler zich op coaching en begeleiding.

Veel potentieel blijft verborgen; veel dilemma's en polarisaties zijn eerder percepties als gevolg van matig inzicht dan dat er sprake is van onoverkomelijke tegenstellingen. Door persoonlijk inzicht en persoonlijke ontwikkeling (een leerproces) veranderen visies en ontstaan concrete oplossingsrichtingen die anders geen kans krijgen. De talenten ontwikkelen die verborgen blijven of geen kans krijgen geeft grote voldoening aan betrokkenen. Vandaar dat Tjebbo Kessler in toenemende mate zijn aandacht op persoonlijke- en teamcoaching heeft gericht.

In het bedrijfsleven dient de strategie van een bedrijf ingebed te zijn in een robuust verdienmodel om op de langere termijn succes te hebben.

Persoonlijk succes en maatschappelijke status is hiervan voor de mens de evenknie (misschien wat mensen "gelukkig zijn" noemen). Soms zit het tegen en werkt het even niet. Om op langere termijn blijvend goed te functioneren opdat succes en persoonlijke groei gerealiseerd wordt dient er evenwicht te zijn op tal van vlakken ("tevreden zijn en blijven”).

De ervaring leert dat er in veel gevallen met een goede aanpak verbetering mogelijk is; op het persoonlijke vlak of bij team-interactie is dat complexe materie. Tjebbo kijkt met frisse en ervaren ogen naar de huidige situatie en mogelijkheden op het persoonlijke vlak of bij uw team en organisatie.

Een complexe combinatie van zakelijke, carrière-gerelateerde en persoonlijke omstandigheden beïnvloedt het functioneren van ieder mens. Het is het doel om optimaal te functioneren, in harmonie met de omgeving en met zoveel mogelijk positieve energie. Het is daarom de inzet van Tjebbo om, als de omstandigheid daarom vraagt, de persoonlijke omstandigheden - en beleving te plaatsen in de complexe context van meer technische (zakelijke) en persoonlijke-financiële omgeving van de gesprekspartner. Daardoor ontstaat een beter beeld van de situatie. Met name bij de persoonlijke omstandigheden van succesvolle ondernemers en hun familieomgeving is die expertise een voorwaarde voor een goede inbedding van het coachtraject.

 

Kortom: het loopt gewoon niet zo lekker. U overziet de problematiek wellicht maar het ontbreekt u aan instrumenten om er uit te komen. Daarom zoekt U naar visie en een betrouwbare aanpak. Omdat het beter kan voor u en uw omgeving.

Voor een resultaatgerichte aanpak heeft u aan Tjebbo een prettige, deskundige en creatieve gesprekspartner.