KesslerConsult
Looking Forward With Experience
Contact
Home

KesslerConsult

Business Development en Bedrijfsfinanciering voor het MKB.

De juiste Financiële Strategie ingebed in een robuust verdienmodel bepaalt veelal het succes van een onderneming. Het Businessmodel kan overtuigend zijn, maar de doelstelling is om een goed rendement te behalen. De ervaring leert dat er op dat gebied in veel gevallen verbetering mogelijk is. KesslerConsult kijkt met frisse en ervaren ogen naar de huidige situtatie en strategische mogelijkheden van uw organisatie. Daarop wordt een doordachte aanpak geformuleerd voor optimalistatie. Risico's worden inzichtelijk en beheersbaar en rendementsvooruitzichten nemen toe waardoor (dus) financiering van (nieuwe) projecten mogelijk wordt.

Zeker in deze tijden van kredietbeperkende omstandigheden als gevolg van de economische situatie valt op het gebied van Bedrijfsfinanciering voor het succes van het MKB veel te winnen. Uiteraard kan dit consequenties hebben voor uw Persoonlijke Financiën. KesslerConsult brengt deze in kaart en optimaliseert deze, in samenhang met de situatie rond uw bedrijf.


U overweegt en zoekt naar een visie op en frisse aanpak van de gang van zaken. Voor nu of in de toekomst. Voor huidige projecten of voor projecten die nog nader ontwikkeld moeten worden. KesslerConsult is dan uw ideale sparring partner.

Lees meer onder Mission Statement en Financial Services.HomeEnglish SummaryMission StatementFinancial ServicesH. Tjebbo KesslerQ&A en Links