U gebruikt een verouderde browser. Wij raden u aan een upgrade van uw browser uit te voeren naar de meest recente versie.

 

Visie

 

Coaching is een containerbegrip dat in zijn algemeenheid bedoelt "het beste uit mensen te halen wat er inzit". Zo gezien hoeft een coach geen specifieke inhoudelijke expertise te hebben op het gebied van de problematiek zelf en is er (dus) geen sprake van een "adviesrelatie".

Door de context goed te kunnen duiden ontstaat een grotere mate van inleving in de problematiek. Daardoor kunnen de uitgangspunten van het probleem in de relevante context begrepen worden. Bij bedrijfsmatige vraagstukken komt zo een relevant expertiseveld goed van pas.

 

Het betekent dat de gesprekspartners, waar nodig, kunnen refereren aan de inhoudelijkheid van de problematiek. Dit is in de visie van Tjebbo van grote toegevoegde waarde. In een coaching traject is er sowieso sprake van een leerproces: een "zelfleerproces" (leer jezelf beter kennen - proces), van de betrokkene(n).

 

Door de faciliterende rol als coach te verbinden aan een uitgebreide ervaring op het gebied van persoonlijke- en bedrijfsfinanciën ontstaat in een bedrijfsmatige omgeving gemakkelijker verbinding en krijgt het complexe en interactieve proces meer diepgang en betekenis. 

 

Missie

 

Tjebbo Kessler omarmt het principe dat het grootste deel van wat wij doen en meemaken op onbewust niveau plaatsvindt. Dat betekent dat zeer veel van onze acties en gedragingen door een "zwarte doos" wordt aangestuurd. Op zichzelf is dat gemakkelijk en handig. Een probleem doet zich pas voor als mensen, teams of ondernemers (ook in familieverband) zichzelf in de weg zitten om tot oplossingen te komen die voor alle betrokken partijen als optimaal wordt ervaren. 

Het is een gegeven dat wij allen op gezette tijden tegen elkaar, of onszelf, aanlopen. Meestal is dat tijdelijk van aard en passen de partijen zich aan elkaar aan en wordt een compromis bereikt. Maar soms is een probleem hardnekkig. Dan is daadwerkelijk verandering een noodzaak. De hardnekkigheid zit hem in onderliggende waardepatronen, onuitgesproken of onbegrepen belangen of "ongezond" gedrag (als gevolg van allerlei ervaringen en aangeleerde levensstrategieën in het verleden).

Soms is een kort moment van confrontatie al voldoende om de trein weer op de rails te krijgen. Soms liggen de zaken complex, is er sprake van fundamentele dilemma's of polarisatie binnen de gesprekspartner zelf, de familie of binnen het bedrijfsteam.

In alle gevallen wil Tjebbo Kessler de katalyserende rol spelen die de groei van de betrokkene(n) faciliteert waardoor ruimte en begrip ontstaat. Opdat rust, welzijn en tevredenheid weerkeren. In het geval van bedrijfsmatige omgevingen worden daardoor teams effectiever, neemt de coöperatieve sfeer toe en komen betere resultaten binnen handbereik.